Ponekad proizvođači navode jačinu nikotina postotkom, poput 0.3%, 0.6%, 2.5% i 5%. Koja je razlika između jačina nikotina navedenih u mg/mL i onih izraženih postocima? Kako pretvoriti jednu jedinicu u drugu?

Jačina nikotina u mg/mL Većinom, jačine nikotina u e-tekućinama prikazane su u mg/mL, što označava miligrame po mililitri. To znači da za svaki mililitar e-tekućine u boci postoji određena količina nikotina.

Primjerice, za e-tekućinu od 6 mg/mL, to znači da svaki mililitar sadrži 6 miligrama nikotina. Ako trebate izračunati ukupnu količinu nikotina u boci ili spremniku, jednostavno pomnožite jačinu u mg/mL s brojem mililitara.

Na primjer, ako napunite 5 mL vape spremnik s 6 mg/mL e-tekućine, imate 5 mL × 6 mg/mL = 30 mg nikotina u svom spremniku. Na isti način, boca od 10 mL e-tekućine od 6 mg/mL sadrži ukupno 60 mg nikotina.

Jačine nikotina kao postoci vrlo su slične, ali malo lakše za razumijevanje. Umjesto kombiniranja mase (u mg) i volumena (u mL), postoci koriste oba volumena. Jednostavno rečeno, brojevi poput 0.3% ili 1.8% samo vam govore koliko tekućine u boci čini nikotin.

To znači da ako imate neku e-tekućinu koja sadrži 1.2% nikotina, bilo koja količina koju izmjerite bit će 1.2% nikotina i 98.8% PG, VG i arome.

Pretvaranje jačine nikotina iz mg/mL u postotak vrlo je jednostavno. Jednostavno podijelite količinu u mg/mL s 10. Dakle, ako imate e-tekućinu od 6 mg/mL, to je jednako e-tekućini od 0.6%. E-tekućina od 25 mg/mL je 2.5%. Ako imate nikotinsku bazu visoke jačine od 72 mg/mL, to bi bilo 7.2%. Pretvorba ne može biti jednostavnija. Da biste se vratili iz postotaka u mg/mL, samo ga pomnožite s 10. To je sve što trebate znati!